CineΓραφήματα

CineΓραφήματα:  Ένα πρόγραμμα κινηματογραφικού γραμματισμού στο ελληνικό σχολείο.
Διάρκεια: ετήσιο (Οκτώβριος 2017-Οκτώβριος 2018)

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Χανίων, με στόχους:

  • την καλλιέργεια της κινηµατογραφικής παιδείας στο σχολείο τους,

  • τη γνώση και προσέγγιση των εργαλείων-µέσων, της τεχνολογίας του κινηματογράφου και των προεκτάσεών της,

  • τη γνωριμία με τις µεθόδους και τις τεχνικές µε τις οποίες παράγεται το κινηματογραφικό προϊόν,

  • την ανάπτυξη κριτικής στάσης (μελέτη-έρευνα) απέναντι στα κινηματογραφικά προϊόντα (εκφραστικές συµβάσεις και οπτικά μέσα),

  • τη χρήση των οπτικοακουστικών εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων  προσωπικής  έκφρασης (παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων), ανάπτυξη, οργάνωση και δημιουργία οπτικοακουστικών  παρουσιάσεων στο σχολείο τους,

  • διεπιστηµονικές προσεγγίσεις µε άλλα επιστηµονικά πεδία όπως η φωτογραφία, η εικαστική εικόνα, η µουσική, η κίνηση, η λογοτεχνία, η δημιουργική γραφή.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί:

  • επιμορφώνονται δια ζώσης σε ζητήματα κινηματογραφικού γραμματισμού,

  • συμμετέχουν σε κινηματογραφικές προβολές και εργαστήρια με ομάδα μαθητών/μαθητριών του σχολείου τους,

  • δρουν πολλαπλασιαστικά, οργανώνοντας κινηματογραφικά εργαστήρια στο σχολείο τους

  • παράγουν κινηματογραφικό προϊόν με την υποστήριξη και εποπτείατης επιστημονικής ομάδας του προγράμματος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

TOP