10ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση/3ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών Μικρού Μήκους

21/11/2019 All day

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων συμμετέχει στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

και στο 3ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών Μικρού Μήκους

με εισήγηση του Διευθυντή του Ματθαίου Φραντζεσκάκη στην ενότητα «Κινηματογραφική Εκπαίδευση σε άτυπες και μη τυπικές μορφές μάθησης»

την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 στο κτίριο του ΕΑΠ στην Αθήνα.

TOP